Organisatie

Wie
zijn wij

Monumenten met behoud van hun historische karakter duurzaam restaureren, herbestemmen en exploiteren, dat is waar Stadsherstel Maassteden B.V. zich al jaren voor inzet. Restauratie en herbestemming van dergelijke monumenten vergt grote investeringen, een zorgvuldige aanpak en specialistische kennis. Stadsherstel Maassteden focust zich op de restauratie van deze ‘complexe’ maar waardevolle panden. Daarbij is het uitgangspunt van de herbestemming dat het erfgoed toegankelijk wordt gemaakt voor zoveel mogelijk mensen.
Stadsherstel Maassteden komt voort uit een aantal stichtingen die hetzelfde doel voor ogen hadden. Deze stichtingen zijn begin 2016 samengegaan in de huidige BV. Aandeelhouders zijn een aantal fondsen waaronder het Fonds Schiedam Vlaardingen en Stichting De Groot Fonds en de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

Stadsherstel Maassteden B.V. exploiteert diverse panden in Schiedam, zoals Pand Paulus aan de Korte Haven, de restauratiewerkplaats op de hoek van de Westmolenstraat en de Elzensteeg en meerdere woon-winkelpanden in de Hoogstraat. In Vlaardingen wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor de Grote Kerk. In Maassluis exploiteert Stadsherstel Maassteden nog geen panden, maar er vinden wel een aantal verkennende gesprekken plaats.

Het Team

De directie wordt sinds 1 december 2021 gevormd door Ciska Bakker en Martijn Bok. Verder bestaat het team uit Angela van der Kooij, Martijn Versteeg en Martha Hernandez.

Martijn Bok is sinds januari 2016 eigenaar van Valuans en is specialist in herbestemmen van erfgoed, Vastgoedontwikkeling en projectmanagement. Hij is sinds eind 2019 actief voor Stadsherstel Maassteden, waar hij zich als projectmanager Herbestemming richtte op herbestemmingsprojecten in Schiedam, Maassluis en Vlaardingen.
Ciska Bakker is restauratie-architect en adviseur en is sinds mei 2014 eigenaar van Buro Ciska Bakker, een advies- en architectenbureau voor restauratie en herbestemming van monumenten en beeldbepalende panden. Vanaf eind 2019 is zij als technisch projectleider verbonden aan Stadsherstel Maassteden en in die hoedanigheid betrokken bij de herbestemmingsprojecten in Schiedam, Maassluis en Vlaardingen.
Angela van der Kooij is sinds september 2021 voor een aantal uur per week gedetacheerd vanuit Stadsherstel Historisch Rotterdam N.V. in de functie van bureaucoördinator. Zij heeft een ruime ervaring als ondersteuner van directies en besturen. Naast het ondersteunen van Ciska en Martijn is zij o.a. verantwoordelijk voor de website, het opmaken en verzenden van de nieuwsbrief en het officemanagement.
Martijn Versteeg is al ruim 25 jaar in allerlei rollen werkzaam in de vastgoedwereld; van bouw en transformatie, projectontwikkeling tot makelaardij en advisering. In 2017 heeft hij  Get Real Advies opgericht en is hij als adviseur/projectmanager actief bij verschillende zakelijke- en particuliere opdrachtgevers. Sinds juni 2023 is hij Projectmanager bij Stadsherstel Maassteden en begeleidt hij diverse herbestemmingsprojecten.
Martha Hernandez is in september 2023 gestart als financieel manager bij Stadsherstel Maassteden. Zij heeft na 16 jaar in loondienst te hebben gewerkt, besloten een nieuwe richting  in te slaan: sinds maart 2023 is zij de eigenaar van Quipus Financiële Service. Zij zet haar expertise als financieel professional in op interim basis.
Sietse van der Spuij is sinds februari 2024 als projectleider betrokken bij Stadsherstel Maassteden.  Daarnaast is hij op verschillende manieren actief met erfgoed en monumenten: met zijn architectenbureau Urbanizer Architecten in Utrecht, als lid van verschillende Monumentencommissies en als adviseur voor enkele grote monumenten eigenaren. Het inpassen van nieuwe functies in oude gebouwen is zijn passie en daar past zijn lijfspreuk goed bij: new ideas need old buildings.
Gerben Roodbol is sinds maart 2024  projectmanager bij Stadsherstel Maassteden. Hij is al 20 jaar actief in de erfgoedwereld en weet zijn pragmatische houding met creativiteit te combineren zonder het detail uit het oog te verliezen.

Ciska Bakker

Martijn Bok

Angela van der Kooij

Martijn Versteeg

Martha Hernandez

Sietse van der Spuij

Gerben Roodbol

Raad van Commissarissen

Sinds 1 januari 2020 bestaat de Raad van Commissarissen uit de volgende personen:
Robert Crince le Roy (voorzitter)
Dick Schmidt (vicevoorzitter)
Bram van der Vaart

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken van de vennootschap en staat de directie met raad en daad terzijde.

STATUTEN Stadsherstel Maassteden BV

Aandeelhouders

Gemeente Schiedam
https://www.schiedam.nl

Gemeente Maassluis
https://www.maassluis.nl

Gemeente Vlaardingen
https://www.vlaardingen.nl/

Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen
https://fondssv.nl/

Stichting De Groot Fonds
https://www.degrootfonds.nl/

Een Schiedams vermogensfonds met een maatschappelijke functie voor de regio

Samenwerkingen

Sinds de zomer van 2021 werkt Stadsherstel Maassteden B.V. samen met Stadsherstel Historisch Rotterdam. In de eerste plaats door het beschikbaar stellen van ondersteuning op het vlak van financiën, beheer en onderhoud en bureaucoördinatie. Daarnaast vindt er jaarlijks een overleg plaats tussen de beide Raden van Commissarissen.
In deze overleggen worden over en weer ervaringen uitgewisseld en wordt gekeken op welke wijze de beide stadsherstellen elkaar kunnen versterken.

Stadsherstel Historisch Rotterdam N.V.
https://stadsherstel-rotterdam.nl/

Samenwerkingsorganisatie Monumenteneigenaren
https://www.som-monumenten.nl/

Federatie Grote Monumentengemeenten
https://monumentengemeenten.nl/

Federatie Instandhouding Monumenten
https://fimnederland.nl/