pand

Hoogstraat 78

Schiedam

De Hoogstraat behoort tot de oudste delen van Schiedam. Het ontstaan ervan hangt nauw samen met de afdamming van de Schie omstreeks 1520. Bij de dam moest de lading van de over de rivier varende schepen worden overgeslagen. Rondom deze plaats ontstond langs de rivier ter plaatse van de huidige Hoogstraat een nederzetting. Deze nederzetting kreeg vorm door de kort na 1250 uitgevoerde inpoldering van een gebied tussen de huidige Hoogstraat, de Boterstraat en Singel.  Aan de Hoogstraat bevond zich in deze periode een mengeling van woonhuizen, ambachtelijke industrie (vaak gecombineerd) met pakhuizen. De Hoogstraat was tot in de loop van de 14e eeuw direct aan het water van de Schie gelegen, maar door het verzanden van de loop daarvan werd toen besloten tot het aanleggen van een nieuwe haven, de huidige Lange Haven en het deel van de Buitenhaven tot aan het Bakkershaventje. Daarlangs ontstond een nieuw bebouwingslint tussen de Hoogstraat en de haven. 

Dit bijzondere object bevindt zich op de hoek van de Hoogstraat en de Afrol. In dit pand is BEC Again gehuisvest, een winkel met mooie handgemaakte kinderkleding, laser graveer werk op hout en woon accessoires.

Facts

Status: Verhuurd

Bouwjaar: 1890, Gemeentelijk monument

Aangekocht: 2011

Restauratie / verbouwing: 2012