Hoogstraat 89-91

Schiedam

De Hoogstraat behoort tot de oudste delen van Schiedam. Het ontstaan ervan hangt nauw samen met de afdamming van de Schie omstreeks 1520. Bij de dam moest de lading van de over de rivier varende schepen worden overgeslagen. Rondom deze plaats ontstond langs de rivier ter plaatse van de huidige Hoogstraat een nederzetting. Deze nederzetting kreeg vorm door de kort na 1250 uitgevoerde inpoldering van een gebied tussen de huidige Hoogstraat, de Boterstraat en Singel.  Aan de Hoogstraat bevond zich in deze periode een mengeling van woonhuizen, ambachtelijke industrie (vaak gecombineerd) met pakhuizen. De Hoogstraat was tot in de loop van de 14e eeuw direct aan het water van de Schie gelegen, maar door het verzanden van de loop daarvan werd toen besloten tot het aanleggen van een nieuwe haven, de huidige Lange Haven en het deel van de Buitenhaven tot aan het Bakkershaventje. Daarlangs ontstond een nieuw bebouwingslint tussen de Hoogstraat en de haven. 

Achter de laat achttiende-eeuwse gevel van Hoogstraat 91 gaat een veel ouder pand schuil. In het pand zijn balkenlagen en een kapconstructie uit circa 1540 aanwezig. Voor de oudste straten van Schiedam lijkt dit te verwachten, maar de vondst is bijzonder. Schiedam kent door een grote verbouwingswoede in de achttiende en negentiende eeuw relatief weinig kappen en bouwdelen van deze leeftijd of ouder. Het pand behoort daarmee tot de oudste bewaarde gebouwen van de stad. Tijdens de in 2016 uitgevoerde restauratie werden bovendien achter de huidige bakstenen gevel oudere muurankers gevonden. De huidige gevel is dus voor een voorganger geplaatst, waarbij een topgevel is vervangen door een lijstgevel. Deze lijstgevels waren in de achttiende en negentiende eeuw modieus. Deze vondsten leren veel over de (ver)bouwpraktijk in Schiedam. In 2016 is Hoogstraat 89 en 91 grondig gerestaureerd, waarbij onder andere een winkelpui is gereconstrueerd. De restauratie is zeer zorgvuldig uitgevoerd, waarbij alle belangwekkende sporen uit het verleden zijn bewaard, zoals een fraai gedecoreerd negentiende-eeuws stucplafond.

Op deze locatie vindt u B&B Museumkwartier en Zavor Coffee Experience Schiedam

Facts

Status: Verhuurd

Bouwjaar: 1906

Aangekocht: 2015

Restauratie / verbouwing: