Grote Kerk, Markt

Vlaardingen

De krant lezen, een boek lenen, een lezing bijwonen, naar orgelmuziek luisteren, een goede cappuccino halen of heerlijk lunchen op het terras. Dit toekomstbeeld voor de nieuwe invulling van de Grote Kerk is weer een flinke stap dichterbij. Recent hebben alle betrokken partijen, nu het haalbaarheidsonderzoek is afgesloten, gezamenlijk geconcludeerd dat deze nieuwe invulling van de kerk realistisch is. De Bibliotheek in de Grote Kerk wordt een inspirerende plek voor ontmoetingen, presentaties, leer- en leesplezier, muziekvoorstellingen, maatschappelijke activiteiten en horeca. Een plek waar iedere inwoner van Vlaardingen zich thuis voelt.

Maar voor dat het zover is moet er nog wel een hoop gebeuren! Stadsherstel Maassteden, Bibliotheek de Plataan en de gemeente Vlaardingen gaan nu een samenwerkingsovereenkomst sluiten om met elkaar de stappen te kunnen ondernemen ter voorbereiding op de restauratie van de kerk. Met de Protestantse Gemeente Vlaardingen zal Stadsherstel Maassteden een koopovereenkomst aangaan om op termijn het eigendom van de kerk over te dragen. Na het afsluiten van deze overeenkomsten zal, naar verwachting, in het eerste kwartaal van 2024 de ontwerpfase worden opgestart. In voorbereiding daarop zal een onderzoek worden uitgevoerd naar de cultuurhistorische waarde van het huidige kerkinterieur en de verschillende restauraties en verbouwingen die hebben plaatsgevonden. Dit onderzoek draagt bij aan het behoud en de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit van de kerk. De ontwerp- en voorbereidingsfase van de restauratie en herbestemming van de kerk zal nog de nodige tijd in beslag nemen, omdat de inpassing van de nieuwe functie in dit rijksmonument zorgvuldig moet worden aangepakt. Daarnaast zullen de partijen de begrote subsidies en financieringen nog wel concreet moeten aanvragen en verkrijgen.

Evenementen

De daadwerkelijke restauratie- en herbestemmingswerkzaamheden zullen nog wel even op zich laten wachten. Het goede nieuws is dat de kerk daarmee weer langer beschikbaar is voor het organiseren van culturele en maatschappelijke activiteiten. Geïnteresseerden kunnen via info@pknvlaardingen.nl contact opnemen om te overleggen over de mogelijkheden.

Van Peteghem-orgel

In de plannen voor de nieuwe functie van de kerk is nadrukkelijk een actieve plek ingericht voor het monumentale orgel en wordt ook rekening gehouden met de inrichting van de ruimte en de akoestiek. In overleg met de Stichting Van Peteghem-orgel Vlaardingen wordt aan plannen gewerkt om ook in de nieuwe situatie de kwaliteiten van het orgel tot zijn recht te laten komen. Zo zijn er al mooie ideeën over de samenwerking met de bibliotheek en hoe nieuwe doelgroepen aangeboord kunnen worden. De Stichting Van Peteghem-orgel Vlaardingen zal niet alleen activiteiten blijven ontplooien, maar beijvert zich daarnaast – samen met Stadsherstel Maassteden – voor het onderhoud en de instandhouding van het unieke instrument. Daarom zijn de Stichting Van Peteghem-orgel Vlaardingen en Stadsherstel Maassteden voornemens in de loop van 2024 een bijeenkomst in de kerk te organiseren voor kerkeigenaren en orgelprofessionals om de lessen te delen over de herbestemming van het gebouw in relatie tot een orgel. Hierover zal nog nadere informatie volgen.

(Her)bestemming

Alle partijen zijn positief over het feit dat de kogel nu door de kerk is en dat de Grote Kerk een nieuwe bestemming krijgt. De Protestantse Gemeente Vlaardingen, omdat de kerk op deze manier behouden en toegankelijk blijft voor alle inwoners van de stad, de bibliotheek omdat zij straks gevestigd is in een uniek en historisch gebouw, de gemeente omdat de stad een centrale ontmoetingsplek krijgt voor alle inwoners van de stad, en Stadsherstel Maassteden omdat zij trots is op deze mooie ontwikkeling en een prachtig rijksmonument aan haar portefeuille mag toevoegen.

Facts

Grote Kerk - Vlaardingen

Status: Haalbaarheidsonderzoek

Bouwjaar: 1855

Aangekocht:

Restauratie / verbouwing: