Grote Kerk, Markt

Vlaardingen

Stap voor stap komt een nieuwe bestemming voor de Grote Kerk dichterbij. De afgelopen maanden is onderzocht of een herbestemming tot bibliotheek technisch haalbaar is. Nu zijn Stadsherstel Maassteden, de Protestantse Gemeente Vlaardingen, bibliotheek De Plataan en de Gemeente Vlaardingen toe aan de volgende stap: in beeld brengen wat er financieel nodig en mogelijk is.

Er is hard gewerkt de afgelopen periode. Niet alleen zijn diverse onderzoeken uitgevoerd, ook werden er gesprekken gevoerd met allerlei gebruikers en stakeholders en is onderzocht of het kerkgebouw functioneel en technisch aanpasbaar is tot bibliotheek. Daarnaast is onderzocht of de centrale plek van de kerk in de stad ook voor aanvullende en nieuwe functies benut kan worden. De eerste voorzichtige conclusie is hoopgevend: een herbestemming van het karakteristieke pand lijkt technisch en functioneel haalbaar. Ook werd duidelijk dat herbestemming van de kerk aanvullende kansen oplevert voor de stad. De uitkomst van de eerste onderzoeken maakt dat de samenwerkende partijen nu toe zijn aan de volgende stap.

De komende tijd gaat zij de financiële doorrekeningen verder concretiseren en zoeken naar dekking voor de investering. Hierbij wordt gekeken naar een mix van eigen vermogen, externe financiering, subsidies en huuropbrengsten. Daarnaast worden in deze fase de te sluiten overeenkomsten uitgewerkt en wordt de besluitvorming van besturen van de diverse partijen voorbereid.

Facts

Grote Kerk - Vlaardingen

Status: Haalbaarheidsonderzoek

Bouwjaar: 1855

Aangekocht:

Restauratie / verbouwing: