Met het plaatsen van een handtekening onder de koopovereenkomst heeft de Protestantse Gemeente Vlaardingen vandaag de Grote Kerk in Vlaardingen in eigendom overgedragen aan Stadsherstel Maassteden B.V. De kerk blijft hiermee behouden voor de toekomst en voor alle inwoners van de stad.
Bibliotheek De Plataan zal zich samen met een horecapartij na de restauratie en verbouwing vestigen in dit unieke en historische gebouw en daarmee ontstaat een gezellige en inspirerende plek voor ontmoetingen, presentaties, leer- en leesplezier, muziekvoorstellingen en maatschappelijke activiteiten in de kerk; een echte Huiskamer voor de stad.

Maar voor het zover is zal de komende tijd eerst het urgente onderhoud worden uitgevoerd aan de kerk. Intussen werken Stadsherstel Maassteden, Bibliotheek de Plataan en de gemeente Vlaardingen samen in de voorbereiding van de restauratie en verbouwing van de kerk. Het onderzoek naar de cultuurhistorische waarde van het kerkinterieur en het in kaart brengen van de verschillende restauraties en verbouwingen die in de recente geschiedenis hebben plaatsgevonden is gestart.  Belangrijk, want op deze manier wordt in kaart gebracht op welke wijze de nu geplande herbestemming zo zorgvuldig mogelijk kan worden uitgevoerd.
Walraad Architecten uit Rotterdam is betrokken als architect voor de restauratie en herbestemming, waar later nog een speciale ‘bibliotheekarchitect’ aan zal worden toegevoegd.

Ciska Bakker en Martijn Bok, de directeuren van Stadsherstel Maassteden: “Voor Stadsherstel Maassteden past de aankoop van de Grote Kerk prachtig bij onze doelstelling om monumenten te behouden en te restaureren, maar vooral ook deze een duurzame en maatschappelijke invulling te geven. We zijn er blij mee dat de kerk op deze manier behouden en toegankelijk blijft voor zoveel mogelijk Vlaardingers en we zien uit naar de mooie samenwerking met alle partijen.”

De Protestantse Kerk in Vlaardingen neemt met weemoed afscheid van de voor Vlaardingen beeldbepalende Grote kerk, maar is blij dat Stadsherstel Maassteden het op zich heeft genomen het gebouw te gaan restaureren en er in de toekomst een mooie nieuwe maatschappelijke bestemming aan wordt gegeven.

Ook de wethouder Kunst, Cultuur en Erfgoed, Lianne van Kalken, is verheugd: “hiermee zetten we een belangrijke stap naar een nieuwe invulling van de kerk en heeft Vlaardingen straks de mooiste bibliotheek van Nederland.”

Beschikbaarheid van de kerk
De kerk blijft tot aan de start van de verbouwwerkzaamheden beschikbaar voor het organiseren van culturele en maatschappelijke activiteiten. Op onze website kunt u uw interesse voor het huren van de kerk aangeven, wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.