Monumenten duurzaam restaureren, herbestemmen en exploiteren met behoud van hun historische karakter, dat is waar Stadsherstel Maassteden B.V. zich al jaren voor inzet. Restauratie en herbestemming van dergelijke ‘complexe’ – maar maatschappelijk en historisch waardevolle – panden vergt een lange adem, grote investeringen, een zorgvuldige aanpak en specialistische kennis. Stadsherstel Maassteden komt voort uit een aantal stichtingen die hetzelfde doel voor ogen hadden. Deze stichtingen zijn begin 2016 samengegaan in de huidige BV, om de slagkracht te vergroten. De aandeelhouders zijn een aantal fondsen waaronder het Fonds Schiedam Vlaardingen en Stichting De Groot Fonds en de gemeenten in het werkgebied van Stadsherstel Maassteden, namelijk Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

De RvC is toezichthouder van de BV en heeft als zodanig een drietal hoofdtaken:

 • integraal toezicht houden op het beleid van het bestuur, het beoordelen van aankoop- en investeringsbesluiten en op de algemene gang van zaken in de BV en de door de BV in stand te houden organisatie;
 • het met raad en advies terzijde staan van het bestuur;
 • het uitoefenen van de werkgeversrol ten opzichte van het bestuur.

Functie: lid Raad van Commissarissen
Wij streven naar een diverse en inclusieve RvC en zoeken naar een nieuw lid dat een aanvulling is op de huidige leden van de ambitieuze en resultaatgerichte RVC. Het nieuwe lid deelt inhoudelijke expertise en werkt open en constructief samen met de bestuurders. Het nieuwe RvC-lid

 • heeft op een positieve wijze aandacht voor het totaalplaatje van de organisatie;
 • is innovatief;
 • heeft een breed denkkader en is een empathische en verbindende persoonlijkheid;
 • Het is belangrijk dat het nieuwe lid lokaal verankerd is in het werkgebied van Stadsherstel Maassteden en weet wat er in de samenleving speelt;
 • Het lid is op de hoogte van de basisprincipes van goed toezicht, de vier kernrollen van toezicht en van de Governancecode Cultuur;
 • Beschikt over aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten;
 • Beschikt over een breed netwerk en in staat te verbinden met interne en externe stakeholders;
 • Is integer en betrouwbaar; vermijdt enige vorm van (schijnbare) belangenverstrengeling; is zich bewust van morele dimensies van het functioneren als toezichthouder;
 • Affiniteit met vastgoed is een pré.

Wat biedt Stadsherstel Maassteden B.V.
Stadsherstel Maassteden is een jong en dynamisch maatschappelijk bedrijf, dat volop groeit in haar portefeuille en betekenis voor de drie steden en haar bewoners. Hiermee biedt het een nieuw RvC-lid de mogelijkheid om maatschappelijk actief te zijn in de monumentale omgeving van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis en actief bij te dragen aan de verdere versterking, professionalisering en uitbouw van de organisatie. De RvC-leden krijgen een vergoeding voor hun werkzaamheden, die marktconform is.

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de RvC, Robert Crince le Roy via coordinator@stadsherstel-maassteden.nl

Bij interesse in deze vacature nodigen we u van harte uit uw sollicitatiebrief (samen met uw Curriculum Vitae) voor 23 juli a.s. aan ons te mailen via coordinator@stadsherstel-maassteden.nl